Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

 

Tro & Ordet

 

Halleluja härligt att vara frälst ……Du är väl frälst….. Eller

 

Vi har några ord som plattform

1kon. 3:9-14

Matt. 18:18

Ef. 1:22-23

 

 

 

 

 

Vad är Tro ? =………………

Var finns Tro ? =……………Luk.8:25 "var är eder tro"

Vad är Ordet ? =……………

Var finns Ordet ? =…………

Har du tänkt på hur du talar ut ordet

Har du tro i hjärtat?, eller är det i huvudet som ordet tro finns, och studsar mellan pannbenen som en dumbofjäder.

Eller säger du som dom i Matt.27:42 som promenerade förbi KORSET kom ner från korset, så skall vi tro på dig, "han är ju fastspikad så inte kan han kliva ner inte". Ändå hade han gått bland dom och gjort under.

Helade sjuka , blinda fick sin syn, drev ut onda andar. Ändå trodde dom honom inte. Var dom blind ..Nä … Dom som ser skall vara blinda..Joh.9: 39

Han har kunnat göra det om han har velat Mark.9:23 allt för mår den som tror. Men då har inte löftet i Bibeln gått i uppfyllelse.

 

 

Fantastiskt allt var och är honom underlagt,…

 

Av nåd är ni frälsta Ef. 2: 8

 

Då skall vi väl inte gå och ha andra Herrar och andra krafter här och där

genom

 

 

 

 

 

 

 

TRO.Talar du ut det från hjärtateller är det bara ditt intellekt som säger tro.Allt..Allt…TRO… Av nåd ….inget du kan ta dig själv…. Du kan inte gå och säga nu skall jag bli frälst… Guds gåva är det Ef.2: 8 Du kommer till insikt om det… ja!.. det är sant du kommer till insikt1 Tim 1: 12-15 Vår Herre Kristus Jesus har givit mig kraft. En Herre en .TRO… Ef. 4: 5

 

Hur gör du med

Ordet?, talar du ut det med TRO.

Har du flyttat ner

För en TRO utan gärning är död…Jak.2: 17ordet och tron måste sättas i rörelse för att det skall ha makt och få makt.……

Du kan stå och ropa jag…. tro, tro, tro, tro, tro…. hur mycket som helst om du inte har satt det i rörelse kommer det inte att ha kraft utan är bara ett tomt ord.

 

Vad sa Jesus…. Mig är given

Ordet och Tron i hjärtat.ALL makt i himlen och på jorden. Matt. 28: 18…. Bedjen och eder skall vara givet Matt.7: 7-8… be i tro utan tvivel Jak.1: 6

 

Då Herren Jesus sade

Han hade tro för att det han bad om fick han….Har du det….Joh. 9:35-38

 

.

 

Jag vill så trodde han på att vad han bad om så fick han det också Mark:11:24 tro att ni har fått och det skall ske så.

 

Hur många gånger skall vi korsfästa Jesus,,,, han blev korsfäst en gång, varför skall vi då korsfästa honom gång på gång, då han har hängt på korste en gång för alla.

 

Jesus dog bara en gång…..Jesus tog våra sjukdomar och krankheter bara en enda gång på sig…..

Därför har vi fått allt av honom,

Han gjorde

 

Alltså vi skall ta auktoritet över djävlar och demoner, för dom har en gång förlorat slaget och det vet dom om. Mark. 16: 17

 

 

 

allt är klart….alltklart på korset…..

 

 

 

Ordet

 

Vi manifestera att Jesus är Herre: Jesus är Herre 3 ggr….. Halleluja.. Halleluja.. Halleluja

 

Vi glömmer inte våra plattforms ord

1kon. 3:9-14

Matt. 18:18

Ef. 1:22-23

 

 

Vad säger Guds ord i Bibeln om ordet: Rom. 10:8-13 Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta ( nämligen ordet om tron, det som vi predika).

Munnens makt….. Rom.10:9 Ty om du med din mun bekänner…….Har du tänkt på vilken makt

Hjärtats

 

ordet har….tro….. Om du i ditt hjärta tro………Rom. 10:10..Du måste flytta ner

 

 

Alltså kan man säga att ordet har kraft… Rom 10:17-18…. Ordet far ut till hela världen….

Vi läser : 1 kon. 3: 9-14,,,,,

Vad gjorde kung Salomo ? Han bad om vishet och förstånd, för att styra sitt folk…..

Hur och varför gjorde han detta ? han var ju Kung…….Men innan han blev Kung var han tvungen att lyssna till vad sin fader Kung David hade att säga ….men det var inte bara att klampa på utan allt gick genom en kvinna Bat-Seba Salomos moder 1 Kon.1: 16 som bugade sig för honom och han frågade Vad önskar du…. Vad vill du . Läs 1Kon.1:17,28-30

Va svarade Kung David: Så sant Herren Lever. Han som förlossat mig från all nöd.

Vad hände: Ordet tog sin boning … Ordet fick kraft….vad fick det kraft av " näringsdryck, kaffe ". Jo genom

 

 

tron från huvudet till hjärtatSå vill jag denna dag göra….Jag vill.Din son skall bliva kung.TRONpå vad Herren Israels Gud hade stadfäst genom Kung Davids ED Ordet."ANDLIGT SLAVERI"

AMEN HALLELUJA

 

Broder i Herren Tom Granberg

 

Det är dit "satan" vill att vi skall vara för då är han inte rädd, för där gör vi ingen skada än att skada varandra, och det är det "satan" vill, för då är vi så stora och bra " vi vet bäst, kan allt, vet allt," Alltså har begäret blivit havande…Jak.1: 14-15, 22…

Vi kommer till en sak som kallas ANDLIGT SLAVERI "jag har säkert bett snart 2 år för syster Maud men hon blir inte frisk".

Nä.. det tror jag att hon inte blir heller för du är slav, det är dit satan vill få oss. VI BEDER ILLA….Jak.4: 3

 

Vad gjorde Jesus Matt. 28: 18-20… han delegerade sin MAKT till oss att ta auktoritet över andar och sjukdomar.

Stå emot djävulen så skall fly bort från eder Jak.4: 7 "livrädd dra sig undan".

 

Då säger du helt säkert men så lätt är det inte att stå emot……alldeles rätt inte lätt i egen kraft men i Guds kraft……1Kor.3 skall vi tumma på ordet kan vi inte komma loss någon gång VI MÅSTE STÅ FASTA I ORDET Guds Ande bor i oss vi är inte våra egna, "om vi vill tjäna honom" han har redan betalat priset för oss.

1Kor.6: 19

Vi skall vandra som nya väsen "människor" med honom…Rom. 6: 4…

Du "vi" skall vara hela och frälsta från allt som inte behagar Herren, vi har vuxit samman med honom " vi är en äggs tvillingar". Jag och Jesus…Rom. 6:5…………Vi "du" skall tjänen honom som en ny människa i Anden …Rom.7: 6……….Är du en ny människa helad eller frälst så skall dom se något nytt man skall se att det har skett något ……..2 Kor.5: 17….

I Hes.36: 26……… jag skall ge eder ett nytt hjärta och en ny ande

och är man en ny människa så sjunger man en ny sång …………eller?………

………Upp.5 :9 …………..

 

 

 

Kung Salomo bad om vishet och förstånd ? varför… Han har kunnat bett om ära och rikedom (guld – silver ) krigsarme´r hela världen låg för honom…..

Men han bad om vishet och förstånd!…..(måste vara knäpp). Är inte säker på det han var smart. Han viste att lyssna på sin far. 1 Kon. 2: 2-3. Håll vad Herren din Gud bjuder dig hålla.

 

 

 

Andligt slaveri

, har du tänkt på vad det är lätt att komma in i ett religiöst mönster,

 

Han säger i Jes.44:24-28… jag är Herren den som gör allt ……inget slapp undan , inte en enda demon i hela världen slapp undan när han sade det är fullbordat.