Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Nu är frälsningens dag

 

 

 

Plattformen vi står på

1 Kon.3: 9-14

Matt. 18:18

Ef. 1: 22-23

 

 

 

2 Kor. 6:2…. Se nu är det den välbehagliga tiden, NU är frälsningens dag,

Varför ?….läs…Luk. 4:18-19,  Ef. 2: 8. Matt. 11:5, 3 Mos 25:10, ”arvsbesittning” släktegendom”.

Redan vid skapelsen då vi vandrade i Lustgården var det bestämt att vi skulle vandra ostraffliga här på jorden, men som ni vet så var ”satan” med i det hela och så kom allt om intet.

 

Men ”satan” gjorde ett misstag ….HALLELUJA…..Matt.27: 31  Jesus lät sig korsfästas för vår skull.. Varför ... för vår…. arvsbesittning, släktegendom……

Det är den”arvsbesittningen” som vi har att ta tillbaka……från ”satan” som tror att han har fått makt att beröva oss den men nej han gjorde misstaget och där är hans makt bruten han förlorade slaget och det vet han om, ”den där pytte lilla masken som ibland burrar upp sig och tror att han blir en anakonda.”

 

I ett nu , i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud….1 Kor. 15: 52 ….DET ÄR FULLBORDAT.

Alla skall vi bli förvandlade ”frälsta” om vi så vill eller inte, vi måste ha himmelska kroppar för att leva evigt.

 

Satan gjorde ett gruvligt misstag, han korsfäste Jesus. Med det var mänskligheten fri från allt slaveri.

 

Har du någonsin tänkt på vad slaviska vi är.” Andligt.” Och det är satans största vapen mot kristenheten att få oss religiösa i ett religiöst slaveri för honom. Han vill att vi skall be efter ett vist mönster, Tro efter ett vist mönster, så att vi inte kommer in på hans domäner.

Jesus korsfästes bara en gång för dig det är helt upp till dig att ta emot frälsningen och helandet ”valet är ditt” ingen annans val bara du kan välja. ”se nu är frälsningens dag.” Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse 1 Kor.5: 17.