Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Bön " be en bön, behöver inte vara så märkvärdigt en enkel bön som "Gud som haver" räcker långt.

 

Gud som haver.

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.

Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer.

Lyckan kommer lyckan går, den Gud älskar lyckan får. AMEN.

 

Fader vår.

Fader vår som är i himmelen.

Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike;

ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;

vårt dagliga bröd giv oss i dag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. AMEN.

 

Jesus du som är konungarnas konung, du som är mästarnas mästare och ser allt och vet allt, till dig kommer jag med mina bekymmer, jag lägger det i dina händer.

Tack Herre att allt är dig underlagdt, och att du har tagit allt med dig på korset.

Tack att du har utropat att allt är fullbordat, och att du har stigit ner från korset. AMEN.