Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Helad genom tro

Halleluja Herren är god

Jesus helar dig

 

Enda sedan jag blev frälst Allhelgonahelgen 1974 kl 21,30 i Korskyrkan Umeå, har jag haft fullt förtroende att Jesus helar alla, vare sig det djur eller människor, allt är honom underlagt. (morfars hjärnblödning, min dotters hund som blev påkörd). I Jes.53:5 står det genom Hans sår blir vi helade I Jer.30:17 jag vill hela dina sår.

19/5-01 på kvällen min fru är med i sången, hon kom i anden såg Jesus ställa sig på golvet mitt i mötet och tittade ut över vi som var samlade där, samtidigt känner jag ett hugg i varje hand jag kännde det fysiskt hur spikarna drevs genom Jesu händer, jag tittade i mina händer men inget blod rann ur dom fast jag kände det.     I samma stund förstod jag att det måste betyda att mina händer skall vara till för att hela sjuka, är någon blan er sjuk skall han kalla till sig församlingens älste.   Jak.5:14 och trons bön skall hjälpa den sjuke Jak.5:15.

Apg.6:6 apostlarna lade händerna på dom.

Apg.8:17 de lade sina händer på dom och dom fick Helig Ande.

Apg.19:6 när Paulus lade händerna på dom.

Apg.28:8 Paulus lade händerna på dom och dom blev friska.

Vad gjorde apostlarna.....

Genom tro lade Paulus sina händer på dom och dom blev friska. Va det sin egen tro NEJ En TRO på att det Jesus hade sagt i sitt ORD var sant.

MIG ÄR GIVEN ALL MAKT I HIMELEN OCH PÅ JORDEN.

Men stopp där en stund........... det fattas en sak i det hela.

Att bekänna sina synder och att få be och ta emot förlåtelse är VÄGEN ... ingen kommer till Fadern utan genom mig... då är vi där vid det centrala i budskapet munnens bekännelse Rom.10:9

Du kommer in i Frälsningen, renhet och frihet. Jesus har fritt spelrum att göra dig hel och fri. Ingen orent kan komma in i Guds rike Ef.5:5.... Jesus kan inget göra om du har ett orent hjärta... Rövaren på korset... jo men han gjorde sinnes andring, han ändrade sig.

Du skall inte låta förvirra dig med att det hinner jag sedan... Vem har sagt att du har löfte om morgondagen... ingen kan ge ett sådant löfte ingen.

 

Ord hälsa och helande

Milda ord är som honungskakor de är ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. Ords.16:24

Jesus sade i Mark.11:23 att om någon tror att det han säge skall ske , då skall det ske honom så. I enlighet med Guds ord bar Jesus mina sjukdomar och svagheter. " Tala varje dag ord av tro och kraft över din kropp ". Det kommer att vara en läkedom för din kropp. Ordet i Guds bok måste vara ditt ankare.

Det är Guds vilja att hela ... den som sett mig, han har sett Fadern Joh.14:9. När jag ber i enlighet med Guds vilja då hör han mig. Och eftersom Han hör mig vet jag att jag redan har det jag har bett Honom om.

Guds ord är medisin.. de ord som jag talar är ande och liv Joh.6:63.... Ords.4:22.. säger att Guds ord är liv för envar som finner dem och en läkedom för hela kroppen. Så ta regelbundet Guds ord i din ande. Det Guds ord som placeras i din ande kommer att få Guds helande kraft att arbeta i dig.

Han kommer att stå vid sitt ord 4Mos.23:19- ....I Jes.55:11 säger Han inget ord som kommer från Gud kan någonsin återvända till Honom fåfängt. Gud sade i Jer.1:12 jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan.

Det var genom Hans sår vi blev helade... och det var våra synder Han bar i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva i rättfärdighet..   1Petr.2:24.. Allt vi behöver göra är att sträcka oss i tro och ta det som blev köpt och betalt ett högt pris av vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Vad skall vi göra för att komma i position för att kunna ta emot, vi skall alltså bekänna våra synder för varandra och be för varandra, för att vi skall bli botade Jak.5:16.

Tillsist skall vi vara starka i vår tro Rom.4:19-20 Han tvivlade inte på Guds löfte i otro, utan blev fastmer starkare i sin tro  TY HAN ÄRADE GUD.

 

HERREN JESUS HELAR DIG

AMEN