Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Helande i Herren

 

Jag är ledsen att behöva säga detta men Herren har gjort det ....Han har gjort allt " det är fullbordat " Joh. 19:30 . Då Han Herren Jesus Kristus utropade "det är fullbordat" tog Han ALLT på sig ALLT. Alla våra sjukdomar, brister lade Han på sig. Jes.53:4-6.

Hur är det!...mår du bra?...har du blivit helad?...Varför är du inte frisk då? Har ni bett något i mitt namn tro att du har det Mark.11:23-24. För Herren säger i sitt ord Matt. 9:27 ske eder efter er tro.

Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting man inte ser Hebr.11:1. Därför heter det, genom hanns sår HAR vi blivit helade, fria, frälsta.

i 1Joh.5:14-15 Vi vet att Han hör oss därför HAR vi redan det vi bett om.

"Jag skall fästa mina ögon på Guds ord.Jag drivs inte av vad jag ser, hör eller känner. Jag drivs bara av vad jag tror, och jag tror på Guds ord.

Det är Guds vilja att hela varje sjuk person i församlingen-Kristi kropp. Jag är en lem i Kristi kropp, och det är Guds vilja att jag skall vara frisk och vid god hälsa."

Vilken underbar Fader vi har. Han säger i sitt ord ALLT vad ni beder Fadern om i mitt namn skall Han ge oss, Joh.16:23-24 alltså så HAR vi fullt helande i Honom, VI ÄR HELADE I HONOM, VI ÄR FRIA I HONOM, VI ÄR LÖSTA GENOM HANS BLOD.

Vi har blivit återupprättat i Kristus. Rom.3:24

Vi är fria utan dom. Rom.8:1-2

Vi skall vara fria i sinnetsom Kristus. Fil.2:9

Därför har Gud satt Honom över ALLT och ALLA.. Fil.2:9 och gett honom det namn som ÄR över alla namn.

Det kommer en dag då vi måste böja oss för Honom, för Honom som är över allt och alla. Han den störste och mäktigaste som någonsin funnits på jorden. Han Herren Jesus Kristus som tog ALLT med sig på korset, för Honom skall alla knän böjas. Fil.2:9-11

" vad läste jag i Kol.1:14 förlossning förlåtelse för våra synder."

( Herren minns inget efter förlåtelsen Han kommer inte ihåg något.)

AMEN

Tom