Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Vittnesbörd / psalmer

 

 

 

 

 

Från Kenneth Henriksson, Kvevlax (Vasa) Finland

 

Min Jesus lever!

 

En kort berättelse om ett Herrens hälsomirakel för en liten förtvivlad människa.

 

Jag överraskades i augusti 2015 med ett besked från sjukhuset att komma på ytterligare undersökning efter en tidigare rutinartad undersökning.

 

Man ville ta kontraströntgen av området kring urinblåsan. Läkaren sade efter en okulär granskning med hjälp av cystoscopi att detta troligen är en cancerväxt. Det går inte att operera på grund av vissa orsaker, vi kan vara tvungen att ta bort hela blåsan. Svaret kom snabbt tillsammans med kallelse till operation den 8 september. Det var en cancerväxt i urinblåsan. Jag blev mycket bekymrad och överraskad, som man säger på engelska: I was scared! Det brukar ofta sägas, hur drabbade detta mig? Så även jag! Situation inför 8:e september är alltså: jag har cancer som man inte kan operera bort, utan hela blåsan tas bort. I detta läge berättade jag för många vänner och gemenskaper om mitt böneämne. Jag var på många helandemöten bl.a. i Kvevlax missionskyrka och i Elim Kvevlax. Jag sände mitt böneämne även till internationella kontakter och internet sajter både direkt och via vänner. Min goda vän Kjell Samuelson berättade om AKG i Umeå, så jag kontaktade även AKG och Tom Granberg. De var för mig då okända.

 

Man har bett för mig på många håll i Österbotten, på Öland, i Västerbotten och även i Norge, Minnesota, Florida, Phoenix och tom. i Pakistan.

 

Vi var en kväll hela familjen till förbön i Kvevlax missionskyrka, för att offentligt proklamera på vem vi tror.

 

Jag kom till pro-operativa infon den 3e september, helt scared. Där berättade de för mig att det blir cystoskopisk operation, mm info. Ni må tro hur lättad jag blev! Man kommer inte att kapa bort min urinblåsa, jag behöver inte få en "påse på magen"!

 

Tack Jesus!

 

Jag kom till operation och var överraskande lugn. Urologerna var försenade så väntan blev lång. Men på eftermiddagen blev det min tur. Jag bad en bön om att Jesus skulle komma in i operationssalen och leda operationen rätt, sen klev jag upp på operationsbritsen. Det gick rätt snabbt vet jag i efterskott. Urologen berättade för mig två gånger att operationen gick mycket bättre än han alls hade kunnat föreställa sig. Vi fick nog bort allt, men vi ska se hur det blir, inget definitivt löfte av urologen. Jag återhämtade mig på några timmar över natten och åkte sen hem. Inga besvär under konvalescensen, allt gick bra.

 

Tack Jesus!

 

Jag behövde inte få någon behandling, men väntade scared på analysrapporten. Det blev så bekymmersamt att jag fick förskräckligt ont i magen av oron, som stundtals var ångest.

 

Sen kom svaret där det stod att läsa att det var "high grade cancer". Vi grät förskräckta av besvikelse. Många vänner bad oupphörligt för mig under den tiden.

 

Sen väntade jag på kallelse till kontroll, det blev den 9 december. Urologen sa att det ser bra ut, men du måste ju minnas att du har haft "high grade cancer"! Man tog provbitar från operations-stället. Och vi väntade på svar och förlitade oss på vad urologen hade sagt.

 

Jag berättade om min situation en kväll igen i missionskyrkan och jag upplevde då något fantastiskt underbart, en obeskrivlig härlig känsla av Herren Jesu närvaro genom den Helige Ande under tiden vi sjöng sången Min Jesus Lever. Där var också en violinist som spelade i Anden, just i den sången och även i flera andra sånger. Jag har aldrig tidigare upplevt sådant.

 

Tack Jesus!

 

Jag var lugn under december men blev stundtals väldigt orolig i början av januari. Hur ska det bli?

 

Svaret kom 11 januari med ett härligt besked! Svaret löd: Inget elakartat konstaterades i analysen!

 

Ni må tro att vi jublar hemma hos oss!

 

Jubla med oss! Ge Herren Jesus äran!

 

Tack Jesus för ett mirakel!

 

All ära till Herren Jesus!

 

Tack till ALLA för många förböner!

 

Jag lärt mig lita på Hans Ord!

 

Kenneth

 

Ps.

 

Be gärna för min arbetssituation, ett jobb.

 

 

 

Helt underbart vad Jesus gör bland oss, var på möte i Böleängskyrkan Allkristengemrnskap, Herren hade verkligen stor framgång där, han har frihet att göra vad han vill,utan att styras av någon, det är med glädje jag ser hur han gör under bland människor, helar upprättar och vidrör människor  på ett för mig helt fantastiskt sätt, kvinnan som blev helad i magen efter mer än 15års plåga m,m. Ja Herren Jesus är stor. 

 

 

 

 

Då jag tänker på Jesu storhet så går mina tankar till den dag jag blev frälst, vilken dag det var, få känna Jesu fullkomliga kärlek i sitt hjärta hur han sade Jag älskar dig KOM till mig.

 

 

 Jesus för världen

 

1. Jesus för världen givit sitt liv öppnade ögon Herre, mig giv !

Mig att förlossa offrar han sig, Då han på  korset dör ock för mig.

2. O vilken kärlek, underbar, sann !  Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom,

lycklig och fri, Vill jag hans egen evigt nu bli.

3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn, Lös mig från alla djävulens garn! Lär mig att leva,

leva för dig, Glad i din kärlek, offrande mig.

Lina Berg 

 

 

 

Räds ej bekänna Kristus

 

1. Räds bekänna Kristi namn, om världen än det skyr !

Det är ett fäste ocj en hamn, När allting annat flyr.

2. Blyges ej vid kristi ord ! ty vet, Att därutinnan bor

Guds kraft till frid och salighet För var och en, som tror !

3. Vik ej från Kristi kors ! Det är för världen dårskap blott,

Men åt Guds trogna det beskär En oförgänglig lott.

4. Bevara som din högsta skatt Vad Kristi kärlek gav !

I livets dag, i dödens natt Han sitt ljus, din stav.

E.N. Söderberg

 

 

En själisk människa

" Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i andens åker får av anden  skörda evigt liv" Rom. 12:8

Men ska vi kunna skörda andens frukter, så behöver vi göra som Israels barn gjorde, "bygga upp ett tempel" där vi får gå in och vara stilla inför Gud, och tillbe. Eftersom Israels barn hade gått över Jordan floden, byggde Josua ett altare i Gilgal, som var en plats där Guds härlighet fanns. I dag behöver vi som Guds barn, också ett Gilgal för att möta Gud, för att kunna utföra Guds vilja, både i församlingen och våra enskilda liv. Josua. 4:19-20

vittnesbörd av Gunnel

 

 

Herren vår Gud

 

Hur stor är inte herren vår gud, störst av alla.

Han som har skapat och universum jorden, och allt som är där på.

Inget är större än honom.

Alla makt gavs åt honom för att, allt skulle läggas i hans hand, och att allt skulle vara honom underlagt.

 

Halleluja