Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Insändarspalten

 

 

Sover Guds församling?
Är du troende, medlem, ledare eller pastor i en församling? Denna text vänder sig till dig. Jag vill påstå att för dig som ledare och pastor är det extra viktigt att läsa och tänka igenom den. Inte för att den är så unik i sin teologi, men därför att den handlar om den speciella tid vi lever i. En tid som kommer att visa sig vara den andligt mest förföriska tid sedan Jesus uppstod och återvände till Fadern. Din och andras evighet avgörs faktiskt av hur väl du förstår tiden och bibelns uppmaningar och varningar.


Brytpunkter

Vi står just nu inför en av mänsklighetens största händelser.

Skapandet
Syndafallet
Jesus 1:a tillkommelse
Jesu 2:a tillkommelse
1000-års riket
En ny himmel och en ny jord
är allihop tider och händelser som gett och ger avgörande kursändringar för människans liv, både som lekamlig och andlig skapelse.

Av de uppräknade händelserna är nog varje bibeltroende kristen medveten om att vi passerat brytpunkterna fram tom Jesu första tillkommelse och att nästa brytpunkt är Jesu andra tillkommelse eller Jesu återkomst. Det finns därför inte någon anledning att uppehålla sig vid studier av vilken brytpunkt vi är på väg mot. Men det är oerhört viktigt att vi söker förståelse av var i denna tidsperioden, mellan Jesu första och andra tillkommelse vi befinner oss.


Varför kunskapen om vår tid är viktig

Från den dag då Adam (och Eva) tillät sig falla för frestelsen att sätta sig själv högre än Gud, har Satan gjort allt för att behålla människan i sitt grepp. Naturligtvis är Satans makt övervunnen av Gud. Men att ställa sig på segrarens sida och under Hans ledning, är ett val, att inte välja, är att fortsätta på Adams väg.

Det har tidigare gått en tydlig gräns mellan det goda, ljuset, och det onda, mörkret. Men nu drar en ny tid fram, Satan är vred, för hans tid är mycket snart slut och därför intensifierar han sin jakt på

kristna - till att avfalla
icke kristna - till att fjärma sig
Han gör det många gånger i ett vilseledande falskt sken av ljus. Kunskapen om hur det sker är därför viktig. Men för att den ska kännas viktig, måste vi naturligtvis först förstå vilken tidsperiod vi lever i. Jag tror att förståelsen och insikten i detta är så avgörande för hela vårt kristna liv att detta behöver belysas extra noga just nu.


Profetiorna uppfylls. Märker du det?


Andliga tecken

Jungfrurna

Det är märkligt hur "världens barn" ser tecknen, men utan att förstå dem och hur vi som kristna blundar, vi som borde förstå dem.
Helt klart är att när läsandet och studerandet av profetiorna fanns, som en naturlig del i frikyrkans undervisningen, fanns ännu inte tecknen i nuvarande omfattning och omvärlden förlöjligade bibeltolkarna. Idag är det motsatsen som gäller. Tecknen finns, "världens barn" ropar i förtvivlan över vad som sker, utan att förstå orsaken. Men vi ser inget, hör inget och tar följaktligen inte till oss av det som är på gång. De går nästan som två motsatta paralleller genom de sista 50 åren av historien. Församlingens tilltagande sömnaktighet inför tecknen på Jesu återkomst och omvärldens rädsla, gränsande till förtvivlan och uppgivenhet, inför samma tecken.

Men vänta nu, känner du igen detta med sömnaktighet? Hur var det med jungfrurna som väntade på brudgummen?

De var så stolta med sina oljelampor, skrattade och pratade högt om brudgummen som skulle komma och festen som väntade. De var redo och hade allt i ordning. Dessa jungfrur visste vad som väntade. De stod inte inför något överraskande.
Så hördes ropet "brudgummen kommer"…
Då upptäcker man, det är något fel, hälften har inte tillräckligt med olja. Visst väntade de alla, även om de var sömniga, men ena hälften var, trots den sena timman beredda, de andra orkade inte ända fram.

Ovanstående liknelse hämtad ur Matt 25:1-14, är en tankeställare och en belysning av församlingens situationen vid tiden för Jesu återkomst. Bilden av jungfrurna, brudgummen och oljan är tydlig. Symbolerna pekar mot församlingen, Jesus och Anden. Jungfrurna, som det grekiska grundordet syftar på är flickor, som aldrig haft någon man. När en människa överlåter sitt liv i Guds händer, blir han/hon en ny skapelse, en andlig jungfru. Jesus behöver ingen förklaring. Anden är ofta i Bibeln beskriven som oljan.

Tror du flickorna i liknelsen ovan hade en tanke på att missa bröllopet? Jag tror inte någon flicka skulle vilja missa en sådan fest. De hade säkert sett fram mot detta, gjort sig vackra, kanske övat in något. Men än mer viktigt, de var faktiskt på plats i händelsernas centrum, både i tanke och verklighet. Har du funderat på vad de saknade, vad som fick dem att missa hela festen? Jag tror att de hade fel fokus. Deras uppgift var, att med sina facklor, sprida ljus och värme i midnattsmörkret, att klart sätta ljuset på bröllopsfesten Vi vet inte vad de gjorde i stället. De visste ju vad som väntade. De var på plats. Men vi vet att de spred inte ljuset, lydde inte sin kallelse, de blev lämnade kvar i det mörker de glömde att lysa upp.

Utan att göra alltför stora utvikningar av denna liknelse vill jag ändå att du funderar på hur det är i din närhet. Sprider du ljuset omkring dig? Vi har en uppgift att göra detta. Inte ordna konserter, visa upp en vacker kyrka, en bra organisation, en fullskriven aktivitetskalender, utan att "rakt av" sprid Guds evangelium. Allt annat är oviktigt.

Könsneutraliteten

Jag tar upp detta under andliga tecken. Det pågår en debatt inom kyrkan som vill göra de könsneutrala äktenskaen andligt rumsrena, dvs. de ska kallas äktenskap enl. bibeltraditionens förtecken.

Är då homoäktenskap något nytt? Nej och ja…

Homosexualiteten är inget nytt. Den har funnits så länge man vet. Men det finns en "nygammal ingrediens" här, de homosexuells önskan att legalt få ingå äktenskap. Trots att denna sexuella form är känd genom historien finns bara belägg för att det förekommit homoäktenskap under en period tidigare.

I en artikel i Israels vän, nr4 - 2008, tar Dan Johansson upp detta under rubriken " Såsom i Noas dagar - i nytt ljus". Dan beskriver hur forskning i den Babyloniska Talmud gör klart att i Noas dagar förekom äktenskap mellan män.

Detta torde vara den enda gång i världshistorien då homosexuell läggning inte bara var en sexuell utlevnadsform utan också en grund för äktenskap mellan två parter. Inte förrän i våra dagar, är det som i Noas dagar, och det går som en löpeld över kontinenter och genom samhällsklasser och trosuppfattningar.

Avfallet

Avfall liksom tillfall (om ordleken ursäktas) har alltid förkommit, människor har kommit till tro och troende har avsagt sig sin tro. Detta gäller alla trosriktningar. Men ändens tid beskrivs som en tid för avfall, 2 Thes. 2:3. Notera att det är inte skrivet i obestämd form, utan i bestämd form, inte avfall utan "avfallet". Vi förstår att det inte handlar om att någon enstaka överger sin tro, utan att det handlar om näst intill en folkrörelse.

Slår vi upp Jesu förkunnelse om ändens tid varnar Han för hur detta avfall kommer att gå till. Matt 24:4-11. Här beskrivs hur många skall komma i Hans namn, som förkunnare och lärare, och många falska profeter skall "bedra många".

Tro inte att Satan kommer i egenskap av sig själv och säger: "Jag är Satan, tillbe mig"! Detta kommer, om jag tolkar Uppenbarelseboken rätt, att ske men då är vi redan inne i vedermödan.
Nej, Satan kommer smygandes, i lärare och profeter, lika ett Guds och Jesu sändebud, "i mitt namn", och talar väl och bekräftar sin teologi med under och tecken. Är det då konstigt att något som kallas avfallet kommer att ske? Var vaken över att detta avfall nödvändigtvis inte handlar om att påstå att man inte tror, utan än mer om att tro, men målet för denna tro är inte Gud, så som Han presenteras i Bibeln.

Avfallet är att missa trons rätta lära, "avfalla från den rätta läran". Vad är den rätta läran? Ja det är läran som säger att


Gud, Jesus och Anden är ett och att människan själv inte är någon Gud
Att du ska tillbe och ära Gud - inte några änglar eller andra varelser
Att ingen annan väg finns till Gud än genom Jesus
Mycket mer kunde naturligtvis skrivas in under den rätta läran, men allt som lärs måste prövas mot Bibeln. Detta måste alltid kunna bestrykas med bibelordet. All lära som inte går att förena med biblisk lära är fel.

Att påstå att vi i oss själva är gudar, att vi kan tillbe och "umgås" med änglar, medier mm, att vi kan nå Gud, inom oss, genom meditationer och tekniker (ex. speciella sätt att andas) är villoläror, och kommer inte från Gud! Dessa tekniker ger utan tvekan en andlig upplevelse, men inte från Gud. Vi omges av både människor och andar som

ursprungligen kommer från Gud (som skaparen)
inte följer Guds avsikt, utan går mot Honom
Därför är det inte lögn om dessa säger att de kommer från Herren. Men deras dolda uppgift och frukt är inte Guds!

Nu besannas orden i 2 Tim 4:3

"Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar."
Tecken i världen

Andliga tecken är sådant som direkt berör församlingen och dessa tecken är det varje pastors och ledares sak att undervisa och varna för. "Tecken i världen" är sådana som handlar om skeenden utanför "Guds hus".

Här tycks församlingen sova ännu. I och för sig är dessa tecken sådana vi inte kan påverka, Guds plan "rullar på". Men dessa tecken borde vara som varningsklockor till uppvaknande. Händelserna är inte bara några udda företeelser som råkar inträffa just nu och som löser sig med tiden. Dessa händelser utgör ett mönster i en väv, som när den väl är färdigvävd, tydligt visar bilden av vildjuret som styr hela världen, strax före Jesus återkomst.

Vi har idag stora problem inom många områden på jorden. Att förneka detta "och se glad ut" är varken vaket eller förnuftigt, speciellt ur en kristen synpunkt. Det som händer är inget annat än Satans förberedelser till maktövertagande, om än för en kort tid. Jag vill visa på några viktiga problemområden.

Miljö
Mat
Konflikter
Ekonomi
Hälsa
osv...
Alla dessa områden och fler därtill är idag fyllda av problem och några står inför hotet om snar kollaps. Säkert kommer du att värja dig och säga: "det har det alltid funnits". Ja, det har det, men låt oss erkänna att varken du eller jag är några experter. Men det finns de som har historiskt, aktuellt och framtida perspektiv, framstående forskare med vetenskaplig bakgrund, som är helt eniga om att var och en av dessa områden står inför problem som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Lägger man sedan samman dessa över en generation, är läget mycket svårhanterbart.

Jag skulle kunna ta varje område ovan och göra ett långt föredrag över problemen inom dessa och konsekvenserna som blir om man inget gör. Men tidningar och media i övrigt, är så fulla av dessa negativa slutsatser så har du missat detta är jag rent förbluffad och måste be dig öppna dina ögon.

"Varför är det viktigt att känna till detta med alla problem? De går ju ändå inte att lösa, som det verkar, men Gud älskar oss och löser det nog."

Dessa problem och människors vanmakt inför dem blir ett allt kraftigare rop på hjälp. Just i denna desperata längtan och uppgivenhet ligger en stor fara!


Faran i faran

Här är viktigt att du följer med i mina tankar för att förstå, fullt ut, det verkliga djupet i de problem världen står inför. Problemen och dess konsekvenser är inte det värsta. Det värsta är den kraft som ställer sig upp som vår hjälpare för att lösa dem.
Mänskligheten står inför ett kaos som hon själv valt att lägga grunden till och som accelererat, från Adam, till våra dagar. Nu står vi där med problem som vart och ett är ofattbara.

Följ med i några Bibelparalleller till det som nu sker.

Bibeln varnar för en ledare som i ändens tid kommer att ställa sig upp och säga sig kunna lösa alla problem.

FN, globala ekonomiska unioner, världshälsoorganisationer, miljörörelser… Alla arbetar febrilt, men får inget gjort. Både som kristen och icke kristen är vi tvungna att konstatera att med den takt och så som våra folkvalda organisationer arbetar, kommer jorden vara död innan de rätta åtgärderna beslutats och genomförts.

Därför säger idag experter inom olika problemområden.
"Vi behöver en stark ledare som kan ena alla och gripa sig an problemen effektivt, demokratiskt eller odemokratisk, det måste bara göras." Dessa experter kommer från bankväsendet, miljörörelsen, fredsrörelsen….
Snart kommer denne ledare, som Bibeln varnat för, att stiga fram och axla denna post. Den sovande församlingen kommer tillsammans med världens barn att öppna armarna.

Bibeln varnar för ett avfall, ett skökosystem av religiös karaktär.

Efter århundraden av religionskrig har vi nu ett kyrkornas världsråd, dit alla, som har en tro på en kraft bortom människan själv, är välkomna att hitta en minsta gemensam nämnare. Inom och utanför detta världsråd sker trevande kopplingar. Påven söker kontakt med representanter för Islam. Svenska trossamfund söker kontakt med katolska kyrkans representanter osv.


Sluttanke

Finns det då någon koppling mellan världsledaren, som Bibeln kallar Antikrist, och världskyrkan, som Bibeln kallar "den stora skökan"? Ja, kopplingen är uppenbar.Världsledaren lyckas (med stor vältalighet) lura världen att han har lösning på världens hotande katastrofer och problem
Ett av hans stora synliga "verk" blir "ett förbund med många". Kanske kommer detta avtal, på sju år, före hans utropande som världsledare eller blir detta utropandet en uppgift han får efter upprättandet av detta avtal, som en form av hyllning
Klart är att på sin väg, i tiden, mot att bli den perfekte ledaren, kommer han en dag att utropa sig själv som mänsklighetens frälsare och Gud. Skökokyrkan (världskyrkan) som samlat alla religioner under ett gemensamt paraply, blir då hans kyrka och hans tron. Han kommer inte att sky några medel för att göra:


varje människa till sitt andliga tempel
världskyrkan till sitt organisatoriska tempel
och templenas tempel, i Jerusalem, till sitt residens
Förstår du som enskild och ledare vilken tid och vilken fara vi lever i?! Studera din Bibel och be om ledning. Avfallets tid är nära och pågående. Tiden att verka är mycket kort.