Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Läsarsånger

 

 

"O,Gud Du klara rena låga
sänd Din Eld,sänd Din Eld! Sänd Din Eld!
I dag vi Dig anropa våga
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,
sänd Din Eld!
Se ned till oss och giv oss här
Din Ande som utlovad är.
Och än en pingst åt oss beskär!
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,sändDin Eld!Elias Gud,vårt rop besvara:
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,
sänd Din Eld!
Hjälp oss att vi må redo vara!
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,sänd
Din Eld!Att helt förbränna syndens
spår. O, låt Din härlighet bli vår!
Från våra hjärtan bönen går:
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,sänd Din Eld!Att jag må stark och modig bliva
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,sänd Din Eld!
För världens frälsning mig utgiva
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,sänd Din Eld!
På altaret jag offrar nu
Mitt liv,mitt allt - det mottag Du
Med elden krön mitt offer nu!
Sänd Din Eld,sänd Din Eld,sänd Din Eld!"
 
 
Jag är ett fattigt nådehjon
 
Jag är ett fattigt nådehjon, Jag full av synder är, Jag är en arm, förlorad son, Dock har mig Jesus kär. Han sätter nåderätten fram, Sitt eget kött och blod: O se, Guds rena offerlamm, Och se, hans dyra blod!

Du kommit till mig, syndens träl, Som låg där i mitt blod. För mig du, min Immanuel, Guds vredes hämnd utstod Och förde uti ljuset fram En evig salighet. För mig du dog, Guds rena Lamm, Pris dig i evighet!

Tack, att du icke förebrår, Att jag så usel är! Tack, att du aldrig mig försmår, Tack, att du har mig kär! Tack, att du aldrig kastar ut Den du fått reda på! Tack, att det aldrig tager slut På fröjden, som vi få!

Tack, att ditt hjärta öppet står Och aldrig slutes till! Och för ditt dyra sidosår Hav tack, o Jesu mild! För mig ditt hjärta öppnat är, För mig du göt ditt blod, Ja, tack och lov, o brudgum kär, Tack, att du var så god!

O tänk, när jag Guds Lamm får se Mitt i den skaran stor Av alla frälsta syndare Och alla änglars kor! Då är jag fri från synd och nöd Och fri från kött och blod Och salig blott för Jesu död Och helig i hans blod.

Då skådar jag Guds rena Lamm, Som för mig dödat var; Och såren, som på korsets stam Han för mig arme bar, De skina som rubiner då I himlens salighet. O, vilken fröjd att skåda få Guds Lamm i evighet!

Pris, ära, lov i evighet Åt Lammet på dess tron, Som oss utvalt till salighet Och givit fri pardon! O, du Guds Lamm, som dödat är, Du har oss löst en gång Med blod och sår, o Jesu kär! - Så ljuder himlens sång.

Herrnhutisk sång, tr. 1787
F. Engelke, 1871