Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Gud eller mammon

 

I matt.6:24-33 läser vi om ett val, ett val som vi måste göra. Ingenting får vara viktigare än att söka Gud först av allt. Inte ens familjen.

Vid ett tillfälle i vår kyrka ändrades t.o.m. tiden för  Söndagsgudstjänsten 11,00 till 18,00 bara för att familjen skulle få vara ute i naturen och åka slalom, alternativ sola och bada, och då var det inte mycket kvar av kraft till att vara engagerad i lovsång och gemenskap med Herren, och så får det inte vara.

Gud vill att vi skall vårda vår familj, han har ju gett oss familjen, men vi måste se upp för fienden, han kan ligga bakom bästa tanke, som t.ex. att vårda familjen.

Men vi skall inte glömma bort att söka först Gudsrike först ,så skall allt det andra tillfalla oss.

Ju mer vi söker Gud ju bättre blir det på alla andra områden, vad det vara må.

Har det uppstått något problem av något slag, dålig ekonomi, missförstånd, gräl och hårda ord, så blir det inte bättre om vi sätter Jesus i andra hand, och försöker att reda ut på egen hand.

Nej tro på ordet och dess inneboende kraft och han som har gett oss löftet är och mäktig att fullborda det

AMEN HALLELUJA