Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Ljuset i Herren

 

Man kan läsa i 1 mos: 3:6 Gud sade "varde ljus " och det blev ljus............... I vilken kraft sade han det? jo i sin egen kraft, han hade ingen större att gå till ! För han är den störste. Hasn är allsmäktig den störste av alla, därför kunde han inte säga det i något annat namn,  han hade ju skapat hela världen, universum. .....I Ps.33:9 läser vi att han befallde och det stod där..........I Ps. 104:30 står det att........."du sänder din ande så skapas det".

Vi kan se här att han sade "befallde" och det blev.  I Ps. 148: 5 står det "ja de skall prisa Herrens namn, ty han befallde och de blev skapade".

Matt. 5: 14 ....Ni är världens ljus.........Herren säger att vi är världens ljus!...varför säger han det?......han vill uppenbart att vi skall lysa för andra människor som inte har sett ljuset nämligen Jesus Kristus.

Men vi kan också skymma ljuset genom att 1) tiga när vi borde tala 2) följa mängden 3) förneka ljuset 4) tillåta synd i våra liv 5) inte förklara ljuset för andra 6) strunta i andras behov. Herren säger i Matt. 5: 16 lys för andra människor.

Ty Gud sade " ljus skall lysa fram i mörker ...2kor. 4:6.....han skall vi vända oss till och få kunskapbom Guds härlighet.

Ordet måste få plats i våra hjärtan det måste få gro det profetiska måste ta sin plats vi ser i ......2 pet. 1:19....han uppmanar oss att hålla oss till  det som är ljus.....Vi skall inte beblanda oss med mörker, vi skall lysa upp mörker så att mörkret skingras.  Det står ju i Ps. 119:105.... Ditt ord är mina fötters lykta och ljus på min stig.

Jag tror vi går tillbaka till......Ps.148: 5......ja de skall prisa Herrens namn, ty han befallde och det blev skapade.....I mos.1: 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Joh. 1: 1 - 6........En man träder fram sänd av Gud för att vittna om ljuset, Gud vill använda oss, om vi inte gömmer oss i mörker.

Han sade ett ljus lyser i mörkret och mörkret har inte vunnit, han var sänd av Gud han hade Guds ljus i sig han hade kunskap om vem som hade sänt honom, han lät sig inte inponeras av vad världen hade att ge, han såg Guds ljus så mycket starkare att han måste gå och lysa upp världen med det som Gud hade sänt till honom.

Han sade i Matt. 3: 2....... Omvänd er ty himmelriket är nära. han sade detta för han viste vem som hade sänt honom, han såg ljuset han var säker på att den som sänt honom också var den som hade skapat allt. AMEN.