Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Den helige Ande................R.A. Torrey

Guds eld över Sverige..............Torbjörn Aronson

Profetisk bön.............Vello Vaim

Crazy love.............Francis Chan

Evigheten.nu..............John Bevere

Bibliskt Helende..................T.L. Osborn

Änglar Guds hemliga agenter.................Billy Graham

Den stora skökan.............Lars Enarson

Glimtar av nästa liv

23 minuter i helvetet.............Bill Wiese

Miraklernas Gud................Henri Nissen

De tre stridsfälten................Francis Frangipane

Herrens hus.............Francis Frangipane