Predikaren

I begynnelsen var ordet

 

                                                                              

Min Dagbok

Följa Jesus

2016-01-01

Låt oss följa Jesus. Ett nytt år har börjat, det gamla är gånget, vi måste ta Jesus i handen och vandra med honom, titta på honom som är mästaren över allt och alla. Man kan inte lyssan på en massa influenser och tro man är redo att möta honom som är renheten själv. Nä blicka upp på honom som skapat allt.